Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB
Rännelanda 6
458 96 Högsäter

Hemsida:

www.dalsspira.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

DalsSpira är ett mejeriföretag som producerar mejerivaror på ko- och getmjölk.

Teckningsperiod:

24 februari 2020 - 11 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,6 Mkr + 1,8 Mkr

Teckningskurs:

3,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 februari 2020

Värdering:

23,03 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 4,6 Mkr och sedan kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 1,8 Mkr vid stort intresse.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss