Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dala Energi AB

Dala Energi AB

Dala Energi AB
Övermovägen 15
793 35 Leksand

Hemsida:

dalaenergi.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dala Enegi är ett regionaltl energibolag som förutom att sälja energi även äger sitt eget elnät och fibernät.

Teckningsperiod:

8 juni 2020 - 21 augusti 2020

Lista:

Alternativa Listan

Emissionsbelopp:

23,89 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

521,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige, 450 000 aktier. Riktad emission av 566 065 aktier för kvittning mot aktier i Dala Vind AB. Riktad emission av 70 000 aktier till utvalada investerare.

Post:

300 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss