Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dahl Sweden Mobile Technology AB

Dahl Sweden Mobile Technology AB

Dahl Sweden Mobile Technology AB
Råsundavägen 166
169 36 Solna

Hemsida:

www.dahlmobile.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dahl Mobile bedriver utvecklingsverksamhet avseende mobiltelefoner och läsplattor. Utvecklingen har lett fram till två egendesignade mobiltelefoner samt en läsplatta.

Teckningsperiod:

10 juni 2013 - 15 juli 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 43,2 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Poster om 2000 aktier, minimum 5 poster.

Övrigt:

Företaget planerar att lista sig på Aktietorget, där handeln beräknas komma igång under augusti 2013.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 juli 2013.

Uppdaterat: 2013-06-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss