Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co AB
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.dcarnegie.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.

Teckningsperiod:

9 mars 2018 - 23 mars 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 013 Mkr

Teckningskurs:

90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2018

Värdering:

7 091 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7.

Post:

Övrigt:

Emissionen garanteras av Bolagets största aktieägare Vega Holdco S.à r.l.

Uppdaterat: 2018-03-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss