Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co AB
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.dcarnegie.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.

Teckningsperiod:

4 april 2016 - 5 april 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

474 Mkr

Teckningskurs:

72,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ”accelerated book-building”-förfarande lett av SEB och ABG Sundal Collier. Tecknare i Nyemissionen utgörs av cirka 60 svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss