Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co AB
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.dcarnegie.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.

Teckningsperiod:

27 mars 2014 - 7 april 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

600 + 90 Mkr

Teckningskurs:

39 kr (35-45 kr)

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2014

Värdering:

948 - 1 218 Mkr pre-money (35-45 kr per aktie)

Villkor:

Vänder sig till privatpersoner i Sverige samt till institutioner i Sverige och utomlands.

Post:

Övrigt:

D. Carnegie & Co beräknas bli listat på First North den 9 april 2014.

D. Carnegie & Co har ingått avtal med ABG Sundal Collier om en övertilldelningsoption varigenom Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 2 571 428 B-aktier vid kursintervallets lägsta punkt och 2 000 000 B-aktier vid kursintervallets högsta punkt, motsvarande 15 procent av Erbjudandet eller cirka 90 MSEK för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas under en period om 30 kalenderdagar från första dag för handel i Bolagets aktier på First North.

Uppdatering: Priset per aktie i emissionen sattes till 39 kr.

Uppdaterat: 2014-04-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss