Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cyxone AB

Cyxone AB

Cyxone AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

cyxone.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cyxone utvecklar cyklotida läkemedelskandidater för autoimmuna och andra sjukdomar.

Teckningsperiod:

21 juli 2020 - 21 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

0,9 Mkr

Teckningskurs:

4,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

218,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Dr Kalev Kask enligt optionsavtal.

Post:

Övrigt:

Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss