Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cybercom Group AB

Cybercom Group AB

Cybercom Group AB
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm

Hemsida:

www.cybercomgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom Group AB hette tidigare Cybercom Group Europe AB.

Teckningsperiod:

2 juni 2009 - 16 juni 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

10,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2009

Värdering:

Pre-money 250 Mkr och post money 350 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5

Post:

Övrigt:

Bolagets större ägare motsvarande 53 procent av röster och kapital avser att teckna sina andelar av emissionen. Preliminära villkor presenteras den 21 april 2009.

Uppdatering: Emissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelse och garantier.

Uppdaterat: 2009-05-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss