Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cybercom Group AB

Cybercom Group AB

Cybercom Group AB
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm

Hemsida:

www.cybercomgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom Group AB hette tidigare Cybercom Group Europe AB.

Teckningsperiod:

11 september 2007 - 24 september 2007

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

368 Mkr

Teckningskurs:

37 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 september 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 4:5

Post:

Övrigt:

Huvudaktieägaren JCE Group har förbundit sig att teckna sin andel motsvarande 41,4 procent av nyemissionen. Därtill har ägare med innehav motsvarande 13,4 procent av aktiekapitalet uttalat att de står bakom beslutet om nyemission.

Handel med teckningsrätter äger rum mellan 11-19 september 2007.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss