Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cybercom Group AB

Cybercom Group AB

Cybercom Group AB
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm

Hemsida:

www.cybercomgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom Group AB hette tidigare Cybercom Group Europe AB.

Teckningsperiod:

9 oktober 2012 - 23 oktober 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

125,6 Mkr

Teckningskurs:

0,87 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2012

Värdering:

Pre-money 31,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad till 100 procent. Befintliga aktieägare i Cybercom, inklusive bolagets största aktieägare JCE Group AB, representerande totalt cirka 43 procent av kapital och röster i bolaget har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i Cybercom. Därutöver har de externa investerarna Svolder AB, Traction Delta AB, Provobis Holding AB, Skandrenting AB och Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de aktier i nyemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar sammanlagt cirka 57 procent av aktierna i nyemissionen.

Uppdaterat: 2012-10-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss