Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

8 december 2008 - 30 januari 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9 Mkr exkl optioner

Teckningskurs:

1,50 kr per unit

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

5 december 2008

Värdering:

Pre-money 9 Mkr och 18 Mkr post money, exklusive optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje aktie ger även 0,5 teckningsoptioner. En unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Vid teckning utan företrädesrätt 3000 units, dvs 4500 kr.

Övrigt:

Teckningsperioden förlängs en andra gång till den 30 januari 2009.

Uppdaterat: 2009-01-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss