Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

20 november 2017 - 7 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

46,4 Mkr + ev ytterligare några Mkr

Teckningskurs:

3,75 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 november 2017

Värdering:

23,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är säkerställd till ca 34 MSEK genom garanti och teckningsförbindelser.

Företrädesemissionen är på 46,4 Mkr. Ytterligare några miljoner kronor kan tillkomma om garanterna väljer att få betalt i aktier.

Uppdaterat: 2017-11-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss