Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

19 oktober 2016 - 4 november 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

128 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 oktober 2016

Värdering:

128 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

issionen är garanterad upp till ca 115 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 90 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2016-10-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss