Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

30 december 2015 - 30 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,4 Mkr

Teckningskurs:

8,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

238,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, till Subversive Capital LLC.

Post:

Övrigt:

Formellt beslut om emissionen tas den 30 december 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss