Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

19 augusti 2015 - 11 september 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 augusti 2015

Värdering:

130 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är ännu så länge en uppskattning, de faktiska har ännu inte kommunicerats.

Emissionen är till 100 procent garanterad av externa investerare.

Uppdatering: Föreslagna datum har lagts till.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 11 september 2015.

Uppdaterat: 2015-08-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss