Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

20 november 2014 - 21 november 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

44,8 Mkr

Teckningskurs:

28 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella och strategiska investerare.

Post:

Övrigt:

Cybaero meddelade efter börsens stängning den 20 november 2014 att de gör en riktad nyemission, vilken beräknas vara placerad innan börsen öppnar den 21 november.

Uppdatering: Priset per aktie blev 28 kr och 44,8 Mkr togs in.

Uppdaterat: 2014-11-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss