Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

9 april 2014 - 9 april 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

28 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

349 Mkr pre-money och 399 Mkr post money.

Villkor:

Riktad emission, tecknad av fyra svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare utanför bolagets befintliga ägarkrets, bland annat Metzler Asset Management och SSE Opportunities.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen aviserades den 8 april 2014 efter börsens stängning och genomfördes därefter senare på kvällen skriver bolaget.

Vi är inte helt på det klara med tid och tidsordning för emissionen. Bolaget skriver på morgonen den 9 april att aktierna har emitterats. Betalning för aktierna ska ske den 14 april. Emissionen ska dock först godkännas den 6 maj.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss