Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

21 november 2013 - 9 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,4 Mkr + 4,3 Mkr

Teckningskurs:

16 kr per unit (8 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 november 2013

Värdering:

69,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och ett garantikonsortium. Företrädesrätt 2:8. Åtta (8) befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget ytterligare cirka 13,0 miljoner kronor, vilket kan utökas till totalt cirka 16,3 miljoner kronor om även teckningsoptioner från eventuell teckning av Övertilldelningsoptionen kommer att utnyttjas.

Vid stor teckning kan företaget använda en övertilldelningsoption på 4,3 Mkr.

Uppdaterat: 2013-11-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss