Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

7 februari 2012 - 24 februari 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,3 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr (1 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 februari 2012

Värdering:

Pre-money 22,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:4. 4 befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna 1 unit, bestående av 2 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och ett garantikonsortium, motsvarande cirka 9,0 miljoner kronor. Utöver 11,3 Mkr kan även en övertilldelningsoption att komma användas, som kan tillföra bolaget ytterligare 3 Mkr, exklusive optioner.

Uppdaterat: 2012-02-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss