Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

8 juni 2011 - 23 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 maj 2011

Värdering:

Pre-money 30 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. 2 befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen kommer att till 100 procent omfattas av teckningsförbindelser från bolagets huvudägare samt ett garantikonsortium.

Uppdaterat: 2011-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss