Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CybAero AB

CybAero AB

CybAero AB

58112 Linköping

Hemsida:

cybaero.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Teckningsperiod:

11 oktober 2010 - 25 oktober 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

25 oktober 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 27,6 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission till bolagets styrelse, VD, ledande befattningshavare, bolagets personal samt vissa leverantörer.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss