Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cws Comfort Window System AB

Cws Comfort Window System AB

Cws Comfort Window System AB
Beryllgatan 33
42652 Västra Frölunda

Hemsida:

www.comfortwindow.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Comfort Window utvecklar och marknadsför beslag med låsanordning för vändbara fönster i kombination med licensgivning.

Teckningsperiod:

23 november 2010 - 11 februari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,4 Mkr

Teckningskurs:

1 USD (6,80 kr)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission till en begränsad grupp av investerare i USA.

Post:

Övrigt:

Comfort Window förlänger teckningstiden till den 11 februari 2011.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss