Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Custos AB

Custos AB
Box 7610
103 94 Stockholm

Hemsida:

www.metsnik.ee/custos.html

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Custoskoncernen äger och förvaltar skogsfastigheter i Estland. Samtliga fastigheter i Estland ägs genom de estniska bolagen Metsnik och Metsnik Agri. Totalt äger koncernen vid utgången av 2010 cirka 17 000 hektar mark. Custos AB hette tidigare Tisko AB.

Teckningsperiod:

19 oktober 2011 - 2 november 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 oktober 2011

Värdering:

Pre-money 100 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. För teckning av 1 aktie erfordras 5 teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss