Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Curasight A/S

Curasight A/S

Curasight A/S
Ole Maaløes Vej 3
2200 København N, Danmark

Hemsida:

curasight.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Curasight har utvecklat ett koncept för PET-avbildning. Genom denna avbildning underlättar Curasights teknologi både diagnos och valet av cancerbehandling.

Teckningsperiod:

3 september 2020 - 17 september 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

32,7 MDKK

Teckningskurs:

115,20 DKK per unit / 14,40 DKK per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

200 MDKK pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av 8 aktier och 7 teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Minimum 35 units.

Övrigt:

Curasight noteras på Spotlight den 8 oktober 2020.

Teckningsåtagare har åtagit sig att teckna 25,9 MDKK av erbjudandet.

En (1) teckningsoption TO1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK, under perioden 16 september till 7 oktober 2021. Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 34,2 miljoner DKK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2020-09-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss