Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Curando Nordic AB

Curando Nordic AB

Curando Nordic AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

curando.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB hette tidigare Rethinking Care Sweden AB.

Teckningsperiod:

26 november 2020 - 10 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,8 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

21,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss