Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cumula AB

Cumula AB

Cumula AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

Hemsida:

cumula.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cumula är en finansiell molntjänst där köp- och säljsignaler för aktier skickas till användares smartphones.

Teckningsperiod:

26 oktober 2015 - 30 december 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Inom 5 dagar från besked om tilldelning

Avstämningsdag:

Värdering:

142,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

8000 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss