Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cumula AB

Cumula AB

Cumula AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

Hemsida:

cumula.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cumula är en finansiell molntjänst där köp- och säljsignaler för aktier skickas till användares smartphones.

Teckningsperiod:

1 juni 2014 - 20 oktober 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

2 veckor efter besked om tilldelning.

Avstämningsdag:

Värdering:

102,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Löpande teckning.

Post:

Minimum 10 000 aktier.

Övrigt:

Emissionen stänger den 20 oktober 2014 eller när emissionen är fulltecknad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss