Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CS Medica A/S

CS Medica A/S

CS Medica A/S
Fruebjergvej 3
2100 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

www.cs-medica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CS Medica är ett medicinskt cannabisbolag som har åtagit sig att utveckla, tillverka och kommersialisera receptfria medicintekniska produkter som innehåller cannabinoider.

Teckningsperiod:

25 augusti 2022 - 25 augusti 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

60 MDKK

Teckningskurs:

31,50 DKK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Heilongjiang FuYu ShengKun Textile Industry Co Ltd.

Post:

Övrigt:

Emissionen meddelades den 25 augusti 2022. Innan den genomförs ska investeraren slutföra sin due diligence, få godkänt av myndigheter i Kina att genomföra investeringen samt så ska emissionen godkännas av CS Medica på en extra bolagsstämma.

I ett tidigare pressmeddelande hade delar av informationen kommunicerats.

Uppdatering: I slutet av augusti 2022 publicerade Affärsvärlden en granskning av bolaget. Man skriver inte att något specifikt är fel, men tar upp att bolaget arbetar med en aktie-influencer och att företaget som ska investera till dubbla marknadskursen är svårt att hitta information om. Det påtalades av folk på twitter redan dagen innan att man inte får någon träff på bolaget när man googlar namnet. Affärsvärlden har dock hittat ett bolag med liknande namn, och när namn översätts från kinesiska tecken till latinska bokstäver så finns det rimligtvis flera sätt att stava på.

Uppdaterat: 2022-08-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss