Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cryptzone AB

Cryptzone AB

Cryptzone AB
Drakegatan 7
41250 Göteborg

Hemsida:

www.cryptzone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Teckningsperiod:

15 maj 2009 - 12 juni 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,9 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

29 maj 2009

Avstämningsdag:

8 maj 2009

Värdering:

Pre-money 2,6 Mkr och post money 15,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:1, för respektive A- och B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 12 juni 2009.

Uppdaterat: 2009-05-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss