Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cryptzone AB

Cryptzone AB

Cryptzone AB
Drakegatan 7
41250 Göteborg

Hemsida:

www.cryptzone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Teckningsperiod:

7 juni 2013 - 24 juni 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

34 Mkr

Teckningskurs:

5,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2013

Värdering:

Pre-money 17 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser och garantiförbindelser.

Finansiell rådgivare för emissionen är Stockholm Corporate Finance AB.

Uppdaterat: 2013-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss