Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cryptzone AB

Cryptzone AB

Cryptzone AB
Drakegatan 7
41250 Göteborg

Hemsida:

www.cryptzone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Teckningsperiod:

10 augusti 2012 - 24 augusti 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 augusti 2012

Värdering:

Pre-money 13,9 Mkr (exklusive optioner).

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) aktie av serie A eller serie B eller vissa teckningsoption som berättigar till en (1) aktie av serie A eller serie B i bolaget ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till 100 procent.

Uppdatering: Datum för nyemissionen skjuts till augusti.

Uppdaterat: 2012-08-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss