Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cryptzone AB

Cryptzone AB

Cryptzone AB
Drakegatan 7
41250 Göteborg

Hemsida:

www.cryptzone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Teckningsperiod:

22 november 2011 - 8 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

21 november 2011

Värdering:

Pre-money 31,3 Mkr, exklusive optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 19:80. 1 aktie eller 1 teckningsoption ger 1 teckningsrätt. 80 teckningsrätter ger rätt att teckna 19 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 100 % av Knutsson Holding AB med ett flertal av övriga aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss