Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cryptzone AB

Cryptzone AB

Cryptzone AB
Drakegatan 7
41250 Göteborg

Hemsida:

www.cryptzone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Teckningsperiod:

1 juni 2011 - 1 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17 Mkr

Teckningskurs:

0,085 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 73,3 Mkr.

Villkor:

Riktad emission, till Knutsson Holdings AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss