Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crunchfish AB

Crunchfish AB

Crunchfish AB
Stora varvsgatan 6A 4tr
211 19 Malmö

Hemsida:

crunchfish.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crunchfish utvecklar unika lösningar för interaktion och kommunikation med mobilen.

Teckningsperiod:

30 mars 2020 - 14 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,5 Mkr

Teckningskurs:

9,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2020

Värdering:

255 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets befintliga ägare Femari Invest AB, Midroc Invest AB, Nitrox Consulting AB, Bluefin Ventures AB, Claes Capital Consulting AB och Granitor Invest AB, som tillsammans företräder cirka 49 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, samt har genom garantiåtaganden åtagit sig att teckna resterande del pro rata i förhållande till deras teckningsåtaganden.

Uppdaterat: 2020-03-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss