Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crown Energy AB

Crown Energy AB

Crown Energy AB
Engelbrektsgatan 9-11
11431 Stockholm

Hemsida:

www.crownenergy.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crown Energy är ett internationellt oberoende olje- och gasbolag med kontor i Stockholm och London. Företaget har en balanserad portfölj av utvecklings- och prospekteringstillgångar i västra och södra Afrika. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB

Teckningsperiod:

25 juni 2012 - 12 juli 2012

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

11,1 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Nyemission med kvittningsrätt av skulder riktad till Bolagets huvudägare, Ulrik Jansson via bolag.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna kvittningsemission gör Crown Energy en företrädesemission och en riktad emission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss