Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crown Energy AB

Crown Energy AB

Crown Energy AB
Engelbrektsgatan 9-11
11431 Stockholm

Hemsida:

www.crownenergy.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crown Energy är ett internationellt oberoende olje- och gasbolag med kontor i Stockholm och London. Företaget har en balanserad portfölj av utvecklings- och prospekteringstillgångar i västra och södra Afrika. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB

Teckningsperiod:

25 juni 2012 - 12 juli 2012

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

10,7 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 juni 2012

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:12. Aktieägarna erhåller 1 teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, 1 innehavd aktie varvid det krävs 12 teckningsrätter för teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om 86,1 procent och emissionsgarantier om 13,9 procent från Crown Energys CFO/vice VD Andreas Forssell samt en extern investerare.

Förutom denna företrädesemission gör företaget även en riktad nyemission och en kvittningsemission.

Uppdaterat: 2012-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss