Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.crowdsoft.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Crowdsoft erbjuder en plattform för att, samla in, styra, sortera och samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner, medarbetare och andra intressenter.

Teckningsperiod:

13 mars 2017 - 27 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,9 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 mars 2016

Värdering:

43,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Crowdsoft har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 10 procent och garantiåtaganden om cirka 90 procent av emissionslikviden.

Uppdaterat: 2017-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss