Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.crowdsoft.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Crowdsoft erbjuder en plattform för att, samla in, styra, sortera och samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner, medarbetare och andra intressenter.

Teckningsperiod:

26 maj 2016 - 30 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,4 Mkr + 6 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utsänd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

23 maj 2016

Värdering:

24,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. För varje aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ges rätt att teckna tre (3) aktier.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Crowdsoft noteras på Aktietorget den 30 juni 2016.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 21 juni 2016.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 juni 2016.

Uppdaterat: 2016-06-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss