Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.crowdsoft.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crowdsoft erbjuder en plattform för att, samla in, styra, sortera och samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner, medarbetare och andra intressenter.

Teckningsperiod:

9 juni 2014 - 23 juni 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Emissionen är till 100% säkerställd genom teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt en garanti från privata investerare.

Crowdsoft planerar att lista sig på Aktietorget till hösten 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss