Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C-RAD AB

C-RAD AB

C-RAD AB
Bredgränd 14
75320 Uppsala

Hemsida:

www.c-rad.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Teckningsperiod:

6 oktober 2016 - 6 oktober 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

21,5 Mkr

Teckningskurs:

10,77 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

296,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till SVEA Ekonomi AB (1 400 000 aktier) och C-RADs styrelseordförande Lars Nyberg (600 000 aktier).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss