Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C-RAD AB

C-RAD AB

C-RAD AB
Bredgränd 14
75320 Uppsala

Hemsida:

www.c-rad.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Teckningsperiod:

8 mars 2013 - 22 mars 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

31,7 Mkr + 10,2 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 mars 2013

Värdering:

Pre-money 190,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje aktie i C-RAD, oavsett aktieslag, erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till cirka 16,4 MSEK eller 52 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Vid överteckning av företrädesemissionen kan styrelsen ta beslut om att använda en övertilldelningsoption, som kan ge företaget ytterligare 10,2 Mkr.

Uppdaterat: 2013-03-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss