Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C-RAD AB

C-RAD AB

C-RAD AB
Bredgränd 14
75320 Uppsala

Hemsida:

www.c-rad.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Teckningsperiod:

4 oktober 2011 - 18 oktober 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr (+10 Mkr)

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

4 oktober 2011

Avstämningsdag:

30 september 2011

Värdering:

Pre-money 110,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. 5 befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna 1 ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Erbjudandet är genom teckningsförbindelser säkerställt upp till 8,4 Mkr, motsvarande cirka 38 procent. C-Rad meddelar även att de har för avsikt att byta lista under 2012, från First North till Stockholmsbörsen. Om erbjudandet övertecknas kan bolaget även använda en option att ta in ytterligare 10 Mkr.

Uppdaterat: 2011-09-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss