Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Covial Device AB

Covial Device AB

Hemsida:

www.covialdevice.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla och licensiera sensorer.

Teckningsperiod:

27 februari 2006 - 11 maj 2006

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

10 Mkr (max 15 Mkr)

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Tecknas löpande.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs med 14 dagar stänger därför den 11 maj istället för den 27 april.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss