Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Covial Device AB

Covial Device AB

Hemsida:

www.covialdevice.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla och licensiera sensorer.

Teckningsperiod:

2 maj 2007 - 21 maj 2007

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss