Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Covial Device AB

Covial Device AB

Hemsida:

www.covialdevice.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla och licensiera sensorer.

Teckningsperiod:

3 november 2007 - 17 november 2007

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 november 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt för aktieägare.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Observera att teckningskursen är efter en uppdelning på 5:1.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss