Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Countermine Technologies AB

Countermine Technologies AB

Countermine Technologies AB
Brännarevägen 3
15155 Södertälje

Hemsida:

www.countermine.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Countermine Technologies utvecklar och tillverkar minsaneringsutrustning samt bedriver operativ minsanering med hög säkerhet och prestanda. Tack vare vår avancerade teknik kan den sanerade marken snabbt tas i bruk för produktiva ändamål.

Teckningsperiod:

27 september 2005 - 11 oktober 2005

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

5,70 kr per unit

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

22 september 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3 B-aktier och 1 option per tvåtal befintliga aktier.

Post:

Övrigt:

Nuvarande aktieägare har företrädesrätt, men utomstående kan anmäla sitt intresse. Optionen ger rätt att teckna en B-aktie för 2,50 kr fram tom 30 mars 2007.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss