Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Countermine Technologies AB

Countermine Technologies AB

Countermine Technologies AB
Brännarevägen 3
15155 Södertälje

Hemsida:

www.countermine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Countermine Technologies utvecklar och tillverkar minsaneringsutrustning samt bedriver operativ minsanering med hög säkerhet och prestanda. Tack vare vår avancerade teknik kan den sanerade marken snabbt tas i bruk för produktiva ändamål.

Teckningsperiod:

10 november 2008 - 24 november 2008

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

18,2 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

5 november 2008

Värdering:

Pre-money 90,9 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1:5 för A- respektive B-aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss