Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cortus Energy AB

Cortus Energy AB

Cortus Energy AB
Skalholtsgatan 2
164 40 Kista

Hemsida:

www.cortus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB hette tidigare Clean Tech East Holding AB. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

8 november 2018 - 21 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65 Mkr

Teckningskurs:

0,26 kr per unit / 0,13 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 november 2018

Värdering:

65 Mkr pre-money.

Villkor:

Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. Två (2) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med 7 juni 2019 till och med 20 juni 2019.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer uppgå till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 22 maj 2019 till och med 5 juni 2019, med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,13 SEK eller högre än 0,26 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan erhålla cirka 33–65 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Uppdaterat: 2018-11-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss