Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cortus Energy AB

Cortus Energy AB

Cortus Energy AB
Skalholtsgatan 2
164 40 Kista

Hemsida:

www.cortus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB hette tidigare Clean Tech East Holding AB. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

2 maj 2016 - 13 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,9 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 april 2016

Värdering:

21,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First Norths officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 0,40 SEK per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 0,20 SEK per aktie. Teckning i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 14 december till och med den 29 december 2016.

Uppdaterat: 2016-05-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss