Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cortus Energy AB

Cortus Energy AB

Cortus Energy AB
Skalholtsgatan 2
164 40 Kista

Hemsida:

www.cortus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB hette tidigare Clean Tech East Holding AB. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

7 april 2015 - 24 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

34 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2015

Värdering:

17 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. För varje nytecknad aktie tilldelas tecknaren vederlagsfritt även två (2) Teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Varje option ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 15 – 30 september 2015 till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie.

Cortus Energys samtliga styrelseledamöter har ingått teckningsförbindelser till ett totalt belopp om ca 22,5 procent av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Dessa personer är Per-Olov Norberg, Maria Wetterstrand, Peter Forssell, Richard Bagge och Rolf Ljunggren. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

Uppdatering: Emissionen ställdes in. "På grund av förseningar av statliga subventioner i Italien och fördyringar har styrelsen i Cortus Energy AB (”Cortus” eller ”Bolaget”) beslutat att avbryta den pågående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”)"

Uppdaterat: 2015-04-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss